Trots det

Idag vill jag hylla livet. Trots dess trotsighet. Trots dess ständiga prövningar. Trots dess orimlighet. Trots dess girighet. Trots dess korta varaktighet. Trots dess nyckfullhet. Trots dess uppkäftighet. Trots dess meningslöshet. Trots dess. Det är trots allt det enda liv vi har.