Viktigast för skolresultat är bra skola. Inte familjebakgrund.

Nu blir jag riktigt förbannad och upprörd. Förstår inte riktigt hur man kan dra sådana slutsatser som man gör i DN’s artikel ”Viktigast för skolresultat: Familjebakgrunden” http://www.dn.se/nyheter/viktigast-for-skolresultat-familjebakgrunden?a= och skriver följande:

”Om den genomsnittliga utbildningsnivån bland föräldrarna på skolan sjunker över tid eller om arbetslösheten ökar i ett område, försämras i de flesta fall även elevernas resultat. Det finns även ett statistiskt samband mellan hög invandring och sämre provresultat. Med invandring avses andel barn som är födda utomlands eller där båda föräldrarna är födda utomlands.”

Varför väljer man att lägga med en sådan kommentar när artikeln i övrigt tar upp det som är det faktiska problemet, den socioekonomiska bakgrunden och segregationen? Att nyligen invandrade grupper i stor utsträckning tillhör de med sämst förutsättningarna vet vi redan, måste vi också stigmatisera dem?

Nu kommer jag svära i kyrkan men det är avregleringen av skolväsendet som har skapat de ständigt sjunkande resultaten. Kopplingen till familjebakgrund blir så klart tydligare när klyftan mellan de barn som har bäst stöd, resursstarkaste föräldrarna och de bästa skolorna sticker ifrån i resultat från de som inte har det. Att göra koppling till sämre resultat och invandring  är att avleda fokus från det som är det riktiga problemet och istället börja sparka på den som redan ligger ned. Varför går man den vägen? Man kan lika gärna skriva att bättre resurser hjälper inte om man har fel bakgrund eller är invandrare.

Jag vet att jag kanske överreagerar men journalister måste ta ansvar för det de skriver och inte enbart söka sensation. Mata inte en massa missuppfattningar med fler missuppfattningar.

Skolresultat har inte kopplingar till familjebakgrunden om skolan håller måttet, punkt slut.

Från en som som är förortsbarn med föräldrar som inte är högutbildade, som inte kunde ett ord svenska när hon började i svensk skola i tredje klass men som i sjuan hade skolans bästa betyg. Skillnaden på mig och de barn som ramlar utanför idag är att skolan var lika för alla när jag gick i den och segregerad för dem som går i den idag.

2 reaktioner på ”Viktigast för skolresultat är bra skola. Inte familjebakgrund.

 1. All forskning visar att föräldrars bakgrund påverkar skolresultaten. Barn till svenskfödda akademiker har bättre skolresultat i åk. 9 än nyinvandrade elever med föräldrar som är analfabeter. Det är så det ser ut. En nyanländ elev som aldrig gått i en skola kan inte uppnå samma resultat som en infödd svensk elev om den nyanlände dessutom har färre år till sitt förfogande. I många skolor är klass-sammansättningen sådan att de svenskfödda eleverna är i minoritet och denna minoritetgrupp kan inte klara att integrera majoritetsgruppen till sin minoritetsgrupp och därmed hjälpa dem till ett bättre skolresultat.
  För att inte framstå som rasist vill jag påpeka att forskningen visar på samma samband mellan svenskar med olika socioekonomiska bakgrunder.

  Gilla

 2. Det är möjligt att vi säger samma sak men uttrycker oss olika. Att skillnader finns är konstaterat. Att de har en socioekonomisk bakgrund är också väl känt. Att många familjer som har det ekonomiskt dåligt ställt bor i segregerade områden där invandrargrupper är i majoritet är också väl känt. Att resultatet påverkas till det sämre för att man är invandrare kan det inte finnas något belägg för i någon utredning. Det är just den vinklingen som jag irriteras över och inte håller med om. Att barnen är invandrade har ingen relevans alls. Om man följde upp samma statistik utan att ha med parametern ”invandrad” vilken slutsats hade man kommit till då?

  Ju mer vi delar upp samhället desto sämre resultat kommer vi att få. Klart att det inte är bra om det bara finns några svenska barn i en hel klass eller t o m i en hel skola. Klart att resultaten blir sämre om kvalitén på skolan försämras. Klart att barn till analfabeter har något sämre förutsättningar än barn till akademiker men det har fortfarande ingenting med ”invandrare/icke invandrare” att göra.

  En bra skola ska kunna ge samma förutsättningar till alla barn. Man ska inte dömas ut för att man är invandrad eller har föräldrar som inte är skolade. Klarar skolan inte av det så är det inte en bra skola.

  Gilla

Vad tycker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s